partner in administratie
Deel deze pagina:

02 jan
2019

Nieuwsbrief december 2018

Het jaar 2018 is al bijna weer ten einde. Een periode waarin iedereen vaak even terugkijkt op het afgelopen jaar, en verwachtingen, plannen en goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar 2019. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking van het afgelopen jaar, en hoop onze goede relatie voort te zetten in 2019. Namens het hele Oostwerk team wens ik u een hele fijne decembermaand en zowel zakelijk als privé een succesvol en gezond 2019.

Met vriendelijke groeten,Silvia Overgoor, coördinator 

Tijdig aanleveren boekhouding 4e kwartaal 2018

In het nieuwe jaar, vanaf 2 januari, willen we graag met uw boekhouding bezig, om alle BTW aangiften van het 4de kwartaal weer tijdig bij de Belastingdienst aan te leveren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Waarschijnlijk heeft u tussen Kerst en Oud & Nieuw wel een middag tijd om uw administratie op orde te brengen, zodat het zo snel mogelijk bij ons kan worden aangeleverd. Januari is altijd een extra drukke maand, omdat in sommige situaties de voorliggende 3 kwartalen extra gecontroleerd worden. Of er moet aandacht besteed worden aan jaarlijks terugkerende zaken als privé-, of zakelijke auto, KOR regeling, etc..

Om te voorkomen dat de werkdruk in de laatste 2 weken van januari extreem wordt, verzoeken we u vriendelijk, doch zeer dringend om uw boekhouding zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan te leveren, bij voorkeur al in de 1e of 2e week van het nieuwe jaar.

En vergeet vooral niet uw boekhouding van eerdere jaren (2016 en ouder) op te halen, wanneer u op ons kantoor in Hengelo bent!!!

Onze klanten die ons kantoor in Winterswijk bezoeken kunnen aangeven wanneer zij eventueel de administratie van eerdere jaren willen ophalen. Wij zorgen er dan voor dat de mappen daar voor u klaar liggen.

Manier van aanleveren boekhouding

De praktijk wijst uit dat wij op veel verschillende manieren de boekhouding aangeleverd krijgen van onze klanten. Om te komen tot een snelle, en correcte verwerking van uw boekhouding is het voor ons belangrijk dat uw administratie zoals hieronder omschreven ingericht wordt,  in ordner(s) met de volgende verdeling via tabbladen:

Tabblad bank:
Hieronder alle bankafschriften van de zakelijke rekeningen. Achter elk afschrift dient een (kopie) factuur van het betaalde bedrag te zitten. In geval van toepassing van een inkoopboek moeten alle facturen achter het tabblad inkopen gelegd worden. Hierbij mogen de “pin”-bonnen achter de bankafschriften.

Tabblad kas:
Hieronder op chronologische volgorde een overzicht van alle  inkomsten (bijv. kassa-stroken) en uitgaven(bonnen) vastgelegd in een kasboek met een regelmatige telling van het administratieve saldo met het werkelijke saldo.

Tabblad verkopen:
Alle door de ondernemer verstuurde facturen. Let bij de facturen op de volgende zaken:

 • Facturen doorlopend genummerd, niet verstuurde facturen ook opnemen
 • Datum vermelden
 • Juiste tenaamstelling
 • Uw BTW nummer vermelden
 • BTW nummer van de klant vermelden (ingeval verleggingsregeling en/of buitenland)
 • BTW tarief vermelden (0%, 6%, 9% (vanaf 2019), 21%, BTW verlegd, en vrijgesteld of marge)
 • BTW bedrag exclusief vermelden
 • BTW bedrag vermelden
 • Totaal bedrag vermelden
 • Vermelden van geleverde goederen of verrichte diensten
 • KvK nummer

Tabblad inkopen:
Hieronder alle ontvangen facturen.

Tabblad memoriaal:
Facturen of bedragen die privé zijn betaald, en een zakelijke bestemming hebben. Is er via een privérekening betaald graag ook een kopie van de betaling (bankafschrift bijvoegen).

Tabblad algemeen:
Alle andere voorkomende zaken. Denk hierbij aan correspondentie met de Belastingdienst, huurcontracten, leningen, leasecontracten etc. of andere zaken waarvan de ondernemer vindt dat wij daar van op de hoogte moeten zijn.

Let op!

 1. de ondernemer moet er naar streven zoveel mogelijk betalingen te doen via zijn zakelijke rekening. Dus zakelijke uitgaven via de privérekening of eigen portemonnee tot een minimum beperken.
 2. Van facturen/bonnen die wij niet in ons bezit hebben, mogen wij geen BTW terug vragen.

Als er nog vragen zijn, of u twijfelt over de juiste inrichting van uw eigen administratie; maak een afspraak met ons secretariaat en zij kunnen u eenmalig helpen uw administratie goed in te richten. 

Tariefaanpassing

Gelet op de loonstijging binnen onze cao zijn we genoodzaakt onze tarieven met een minimaal percentage te verhogen. Met ingang van de werkzaamheden voor het 1ste kwartaal 2019 zullen we de tarieven verhogen met ± 5%.

De verhogingen zullen ingaan per 1 januari 2019.

Oostwerk trainingen

Oostwerk verzorgt in samenwerking met ROZ een training op het gebied van administratie voor starters en ondernemers.

Een goede administratie is van groot belang voor u als ondernemer. Het vergroot uw eigen inzicht in uw bedrijf en u bent een betere gesprekspartner voor uw boekhouder. Maar wat is een goede administratie? Waar moet deze aan voldoen? En hoe zit het met de belastingen? Wilt u zelf uw administratie bijhouden, maar weet u niet goed hoe u dit moet doen? Dan is deze training iets voor u.

Eerstvolgende datum: woensdag 6 en 13 februari van 9.00 – 12.00 uur

 Meer informatie en aanmelden: http://trainingen.rozgroep.nl/administratie

TIPS: Eindejaartips en aandachtspunten 2018/2019


Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019.

Voorbereiding voor ondernemers

Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op:

 • de administratie;
 • de prijzen van goederen en      diensten;
 • de facturatie en btw-aangifte      bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Werk volgens een modelovereenkomst

Als u een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kunt u via een zogenaamde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Maakt u gebruik van een modelovereenkomst, dan heeft u alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Wordt in de praktijk afwijkend gewerkt, dan vervalt de vrijwaring en kan de Belastingdienst alsnog op dat moment beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat er in beginsel tot eind 2019 niet wordt nagegeven en beboet als er achteraf sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking en de opdrachtgever geen loonheffing en premies heeft ingehouden. Dit zal alleen anders zijn als er sprake is van fraude.

Let op! Het kabinet Rutte III heeft bekendgemaakt de wet die aan de modelovereenkomst ten grondslag ligt, weer te willen vervangen. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor te veel onzekerheid en onrust onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet, die opdrachtgevers en echte zzp’ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Het voornemen is de wet per 2020 in te voeren.

Nieuwe onderneming? Denk aan uw aanloopkosten

Ook de zakelijke kosten die u in uw voorfase van uw onderneming hebt gemaakt, kunt u in aftrek brengen van uw winst. Maak een overzicht van deze aanloopkosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die u heeft moeten maken om de markt te verkennen en ingewonnen adviezen.

Urencriterium voor zelfstandigenaftrek

U kunt in aanmerking komen voor diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting indien u voldoet aan het urencriterium. Om te voldoen aan het urencriterium moet u in 2018 minstens 1.225 uur besteden aan uw onderneming. U kunt dit met een urenadministratie aannemelijk maken. U mag alle uren meetellen die u voor uw onderneming maakt. Registreer zowel uw indirecte als uw directe uren. Elk uur dat u declareert aan uw klant valt onder directe uren. Indirecte uren zijn de uren die u steekt in uw voorbereiding, maar ook in opleidingen of cursussen, het werven van klanten en het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën. Daarnaast mag u ook de uren besteed aan de volgende activiteiten opnemen in uw administratie: 

 •  De uren die u kwijt bent aan het bijhouden van uw administratie.
 •  Het maken van een zakelijke website.
 •  Het bezoeken van klanten. Ook de reistijd mag u registreren, maar moet wel aannemelijk zijn.

Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Heeft u te maken met wanbetalers en lukt het u niet om uw vorderingen te innen? Dan kunt u de afgedragen btw terug­vragen. De vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Tip:

Breng de wanbetalers in kaart en houdt de termijnen in de gaten.

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Alle onderdelen hiervan dient u minstens zeven jaar te bewaren. Voor de btw is de bewaarplicht soms zelfs tien jaar, bijvoorbeeld voor gebouwen.

Tip:
De administratie uit 2011 kunt u ná 2018 laten vernietigen, op genoemde uitzonderingen na.

Verhoging vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk verhoogt het kabinet de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers. Over de vergoeding zijn geen belasting en premie voor de volksverzekeringen verschuldigd. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is, is over het bedrag ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar.

Binnen dit bedrag vallen ook tegemoetkomingen in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten boven dit bedrag kunnen nog steeds vergoed worden, als deze worden aangetoond.

Modernisering Kleineondernemingsregeling

De kleineondernemingsregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd.

Als een ondernemer verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000,- te blijven, kan hij vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De nieuwe regeling is minder complex en gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen.

Kiezen voor vrijstelling betekent:

 • Geen btw-aangifte doen.
 • Geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen.
 • Betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.
 • De vrijstelling geldt voor minimaal 3 jaar.

 Bron:https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/overige-publicaties/nba-eindejaarstips-2018.pdf (hier vindt u ook de volledige lijst met eindejaarstips)

Bezetting rond de feestdagen

Ondanks mindere bezetting zijn wij tussen kerst en oud en nieuw gewoon aanwezig en bereikbaar voor al uw vragen. Maandag 24 december en maandag 31 december is ons kantoor gesloten.